MiLoG – najważniejsze informacje

Według niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, każda firma transportowa, która realizuje przewozy kabotażowe lub dokonuje rozładunku czy załadunku na terenie Niemiec, musi płacić kierowcom ustalone stawki. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców niemieckich, jak również zagranicznych. Minimalna płaca w Niemczech wynosi 8,5 euro brutto za godzinę, o czym mówi niemiecka ustawa o płacy minimalnej, tzw. MiLoG.  Dopuszczalność stosowania niemieckiego prawa w odniesieniu do zagranicznych pracodawców wynika z Dyrektywy 96/71/Ew (Dyrektywa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług), ustawy o delegowaniu pracowników oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Niezbędne dokumenty

Zagraniczni operatorzy transportowi, którzy działają na terenie Niemiec, mają obowiązek powiadamiania Administracji Celnej o transporcie realizowanym na lub przez teren kraju. Ponadto według stanowiska Federalnego Ministerstwa Finansów „pracodawcy z siedzibą za granicą, zatrudniający pracowników świadczących wyłącznie pracę mobilną mają obowiązek składania „harmonogramu operacyjnego”, który może obejmować okres zatrudnienia do sześciu miesięcy”. Warto podkreślić, że §3 do rozporządzenia łagodzi – a w przypadku pracy wyłącznie mobilnej cofa – obowiązek zgłaszania odstępstw od „harmonogramu operacyjnego. Formularz zgłaszający kierowców do MiLoG można wypełnić przez platformę internetową. W pierwszym kroku należy zarejestrować się na stronie internetowej, podając wszelkie niezbędne dane rejestracyjne. Następnie należy wprowadzić dane firmy. Można to zrobić po kliknięciu w link aktywacyjnego.

Wyliczenie wynagrodzenia MiLoG

Na potrzeby prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie, stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z art. 107 rozporządzenia nr 574/72. Aby właściwie wyliczyć wynagrodzenie za pracę w Niemczech należy uwzględnić wszystkie czynności związane z przewozem drogowym na terenie Niemiec tj.: prowadzenia pojazdu, załadowania i rozładowania oraz nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługę codzienną pojazdu i przyczepy, inne prace podejmowane w  celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, jak również utrzymanie czystości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *