Szkolenie BHP dla kierowców

Pracownicy zatrudnieni jako kierowcy samochodów o dmc powyżej 3,5 powinni posiadać ważne szkolenia okresowe dla zawodowych kierowców. Jednakże nie zwalnia ich to od odbywania szkoleń BHP – w zależności od sytuacji mogą to być szkolenia wstępne lub okresowe. Szkolenia wstępne są organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich głównym celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznania pracownika z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenia okresowe BHP przeprowadza się w celu zaktualizowania i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. W oparciu o Kodeks Pracy należy pamiętać, że mimo wielu szkoleń, które odbyły osoby zatrudnione w transporcie, muszą również przejść szkolenie BHP.

Dlaczego szkolenia BHP w transporcie są tak ważne?

Transport stanowi piątą, co do ilości zagrożeń gałąź gospodarki. Kierowca narażony jest bardzo wiele najważniejszych czynników, mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Czynniki niebezpieczne, to wszystkie te, które mogą doprowadzić do urazu lub innego, natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Zaliczymy do nich zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne. Wśród nich znajdują się środki wykorzystywane przy załadunku i rozładunku towaru, ostre, wystające elementy pojazdów, spadające elementy pojazdów, ograniczone przestrzenie, a także wybuch pożaru, wybuch pojazdu, przeciążenie układy ruchu, stres i wielogodzinna praca. Czynnikami szkodliwymi nazywamy oddziaływania, które mogą prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia kierowcy. Czynniki uciążliwe utrudniają pracę lub obniżają zdolność do wykonywania pracy lub innej działalności.

Co przewiduje program szkolenia BHP

Program szkolenia BHP przewiduje zazwyczaj omówienie regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z jej wykonywaniem. Przekazywane są również informacje dotyczące zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczeń oddziaływania tych czynników. Ważną kwestią są również zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacja zagrożenia oraz zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *