Szkolenia BHP

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest nie tylko niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia pracowników oraz mienia firmy, ale także kwestii finansowych. Wymagania prawne dotyczące BHP są określone przepisami prawnymi i przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku stworzenia odpowiednich warunków pracy oraz nie przeprowadzą szkolenia BHP kierowców, mogą zostać ukarani wysokimi mandatami. Zapewniamy specjalistę ds. BHP, który nie tylko zorganizuje szkolenia dla pracowników, ale również pomoże w stworzeniu regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo pracy w Twoim przedsiębiorstwie!

– Prowadzimy szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników wraz z wystawianiem niezbędnej dokumentacji

– Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

– Doradzanie z zakresu stosowania przepisów bhp

– Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Przeprowadzamy również szkolenia kierowców w zakresie:

– Przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o transporcie drogowym

– Rozporządzenia WE 561/2006 (czas pracy, czas jazdy, odpoczynki dobowe oraz tygodniowe, okresy prowadzenia)

– Poprawnej obsługi tachografu