Doradca ADR/DGSA

Jeżeli Państwa firma zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych, zapraszamy do skorzystania z usług doradcy ADR. Nasz doradca rzetelnie przeszkoli pracowników w zakresie transportu ADR, sporządzi wymaganą dokumentację, pomoże w klasyfikacji towarów niebezpiecznych oraz przygotuje raport i dokumentacje dla organów kontrolnych. Poniżej znajdą Państwo dokładne wyszczególnienie usług.

Przewóz towarów niebezpiecznych!

– Organizujemy szkolenia stanowiskowe dla Państwa pracowników z zakresu przewozu, załadunku, rozładunku i magazynowania towarów niebezpiecznych

– Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

– Sporządzamy obowiązkowe zestawienia dla organów kontrolnych w zakresie załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych ADR (kwasy, benzyna, ropa, alkohol, środki żrące, promieniowanie, środki wybuchowe, zasady itp.)

– Sporządzamy raporty powypadkowe w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych

– Sporządzamy dokumenty przewozowe ADR i na wyłączeniu

– Sporządzamy roczne sprawozdania

– Organizujemy wewnętrzne szkolenia dla pracowników firmy

– Wyposażenie pojazdu